شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مهاجرت عوامل و پیامدهای آن

مهاجرت عوامل و پیامدهای آن

/post-5863/

سابقه پدیده مهاجرت به تاریخ عمر بشر باز می گردد. انسان اولیه همواره مهاجرت و جابه جایی های مکانی را یگانه راهبرد و راه حل گریز از مصائب و مشکلات خود دیده است. گرد آوری خوراک و امنیت جانی از جمله عواملی بودند که بشر اولیه را ترغیب به مهاجرت می کردند. در طول تاریخ، شکل مهاجرت بر حسب زمان و...