شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

مهاجرت مرزی میان یاس و امید

مهاجرت​ مرزی میان یاس و امید

/post-5071/

مهاجرت با یک قصه آغاز می‌شود؛ قصه‌ای درباره جهانی بهتر، دنیایی نو و ناشناخته، روزهایی زیباتر، سرزمینی با آدم‌هایی وارسته و... این قصه همواره دنیایی آرام‌تر را بشارت می‌دهد؛ پایانی خوش که با امید به جایگاهی بهتر و متفاوت از شرایط موجود همراه است. این افسانه مهاجرت از دیرباز همراه زندگی بشری...