شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مهد فرهنگ مالزی کجاست

مهد فرهنگ مالزی کجاست

/post-4141/

ایالت کلانتان، نمونه ای بارز از حفظ میراث فرهنگی و تاریخی کشور مالزی است. به همین دلیل، مردم آن را مرکز فرهنگی کشور مالزی یا مهد فرهنگ مالزی می دانند. بیشتر جمعیت این ایالت را مالایی ها تشکیل می دهند. کلانتان به خوبی همه فرهنگ و تاریخ اصیل مالزی را حفظ کرده و مملو از فرهنگ های مختلف به...