شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مهربان ترین کشورهای دنیا

مهربان ترین کشورهای دنیا

/post-5271/

کشورهای زیر بهترین و دوستانه ترین رفتار را با مهاجرین دارند. در واقع باید گفت افرادی که به این کشورها مهاجرت می کنند، می توانند به راحتی وارد بازار کار و مراکز آموزشی بشوند و زبان آنها را بیاموزند. نخستین کشوری که در صدر مهربان ترین ها قرار دارد، کانادا است. ۹۵ درصد از مهاجرین این کشور...

مهربان ترین کشورهای دنیا

/post-5270/

کشورهای زیر بهترین و دوستانه ترین رفتار را با مهاجرین دارند. در واقع باید گفت افرادی که به این کشورها مهاجرت می کنند، می توانند به راحتی وارد بازار کار و مراکز آموزشی بشوند و زبان آنها را بیاموزند. نخستین کشوری که در صدر مهربان ترین ها قرار دارد، کانادا است. ۹۵ درصد از مهاجرین این کشور...