شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مهریز پردیس کویر

مهریز پردیس کویر

/post-5767/

سفر به بزرگ ترین باغ انار جهان در جنوب استان یزد، شهرستانی معتدل و بیابانی وجود دارد که مهریز نام دارد. این شهرستان دارای یک بخش با مرکزیت مهریز و پنج دهستان شامل‌ بهادران، ارنان، تنگ چنار، خورمیز و میانکوه است. مهریز شهرستانی است که به جهت ادامه ارتفاعات شیرکوه در بخش غربی آن و تشکیل...