شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مهمانی رنگ و آب و گل بر بام ایران

مهمانی رنگ و آب و گل بر بام ایران

/post-5977/

شهرکرد تمام شایستگی های لازم برای بام ایران بودن را دارد تعجب نکنید، در میان دره‌های پیچ در پیچ و مرتفع چالوس به دنبال بام ایران نگردید، شهر دماوند را نیز از ذهنتان پاک کنید؛ اطراف سهند و سبلان و گردنه حیران نیز در ردیف‌های بعدی قرار می‌گیرند. اینها هیچ کدام بام ایران نیستند، بام ایران...