شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مه به دستبوسی زمین می آید

مه به دستبوسی زمین می آید

/post-6494/

سفری به آلاشت سوادکوه کولر ماشین بی وقفه کار می کند، اما از گرمای ظهر تابستانی تهران نمی کاهد؛ گرمایی که تو را به سفر به سرزمینی در میان کوه های البرز می کشاند، سرزمینی در میان ابرها و کوه های سبز. سفری برای تجربه سکوت و صدای جیرجیر برق در دکل های فشارقوی. برای رسیدن به مقصد، جاده فیروزکوه...