شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

موزه ای به وسعت ایران

موزه ای به وسعت ایران

/post-6306/

در حالی که پشت میز تحریر اتاقم نشته ام هنوز نمی‌دانم مطلبم را باید از کجا شروع کنم از اتاق بیرون می‌آیم نفس عمیقی می‌کشم تا بلکه با رسیدن اکسیژن تازه سلولهای خاکستری ام بکار بیافتد همین که دستهایم را به طرفین بدنم باز می‌کنم، ناگهان چشمم به سپیدی قله دماوند این مظهر جاودانگی ایران زمین...