شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

موزه تاریخ طبیعی همدان

موزه تاریخ طبیعی؛ گنجینه ای پنهان در کنج همدان

/post-704/

موزه تاریخ طبیعی همدان با وجود برخورداری از غنای بسیار هنوز ناشناخته است و حتی بسیاری از اهالی این استان نیز از وجود چنین ظرفیتی مغفول مانده اند. متاسفانه معرفی موزه ها در استان همدان کمتر مورد توجه قرار گرفته و تبلیغی شایسته در این خصوص انجام نشده است. پر واضح است که وجود موزه ها در...