شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

موزه مطبوعات

موزه مطبوعات کرمان

/post-5814/

موزه مطبوعات استان کرمان با پشتوانه یکصد ساله روزنامه نگاری کرمان تنها موزه مطبوعات کشوره که در اون می شه عمق راه پیموده شده مطبوعات محلی کرمان در یک قرن اخیر رو به وضوح دید. در دی ماه ۱۳۸۳ محمدعلی فردوسی مدیرمسئول هفته نامه فردوس کویر و رئیس وقت خانه مطبوعات کرمان پیشنهاد تاسیس این موزه...