شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

موش قهوه ای

موش قهوه‌ ای

/post-1471/

(رت قهوه‌ای، موش انباری، موش نروژی) مشخصات: جثه بزرگ (از تمام موش‌های ایران بزرگ‌تر است)، پوزه نسبتاً پهن، و گوش‌های ضخیمی دارد. طول گوش‌ها متوسط‌اند و در صورت خم شدن به سختی به چشم‌‌ها می‌رسند. در بین پنجه‌های پا آثاری از پرده شنا دیده می‌شود. دم بدون مو و کمی کوتاه‌تر از طول سر و تنه است...