شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

موش ورامین

موش ورامین

/post-1468/

مشخصات: جثه بزرگ، پوزه کوتاه و گرد، سر کوچک، دندان‌های پیشین قوی و پهن، گوش‌ها نسبتاً کوتاه و گرد، دم برهنه و کوتاه‌تر از طول سر و تنه است. دست و پا کوتاهند و انگشتان به ناخن‌های بلند و بی‌رنگ ختم می‌شوند. موها کوتاهند، جنس آنها متفاوت در برخی نرم و در برخی خشن است. رنگ موهای پشت زرد...