شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مکه از دیدگاه جهانگردان اروپایی

مکه از دیدگاه جهانگردان اروپایی

/post-6097/

بورتون چهل سال پس از سفر بورخارت موفق به زیارت مکه شده و توانسته است با موفقیت و بدون آن که شناخته شود تمامی مناسک حج را بجا آورد (کاری که در برخی موارد بورخارت موفق به انجام آن نشده بود) و علت این توفیق را می توان در قدرت بر مخفی کاری او دانست; زیرا او پیش از مسافرت، زبان های عربی، فارسی...