شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مگس گیر نیمه طوقدار

مگس گیر نیمه طوقدار

/post-2222/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 13 سانتیمتر طول دارد و به نظر گونه ی حد واسط میانمگس کیر ابلق و مگس گیر طوقدار است. پرنده ی نر، از نیم طوق سفید، که در دو طرف گردن قرار دارد و خال سفید درشت که در قاعده ی شاهپرها دیده می شود. (مگس گیر ابلق فاقد این سفیدی با رگه های باریک است) شناخته می شود. کناره...