شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مگس گیر گلو سرخ

مگس گیر گلو سرخ ( مگس گیر سینه سرخ)

/post-2221/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 12 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش کوچک است و دو لکه ی سفید در کناره ی قاعده ی دمش دیده می شود. در پرنده ی نر بالغ؛ گلو قرمز نارنجی، که گاهی تابالای سینه امتداد دارد، دو طر سر و گردن خاکستری است پرنده ی ماده و پرنده ی نر دو ساله با گلو و سینه ی نخودی، روتنه ی خاکستری...