شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

میان ماه من تا ماه گردون

میان ماه من تا ماه گردون

/post-6390/

در حوزه گردشگری مذهبی ایران یک سوال عمومی و کلی وجود دارد که هنوز نگارنده و بسیاری از کارشناسان حوزه گردشگری مذهبی جواب مشخص و مدونی را برای آن پیدا نکرده‌اند. هنوز بسیاری از افراد و متخصصان حوزه گردشگری نمی‌دانند که چرا گردشگری مذهبی ایران با این همه استعداد و توانایی، موفق به جذب...