شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

میدیات

میدیات

/post-6409/

میدیات که همانند ماردین یک موزه شهر است ، در فاصله ۵/۱ ساعتی ماردین قرار دارد . خانه ها ، اقامتگاههای سنگی ، کانالها و کلیسای سریانی با برجهای مناره مانند آن که مشابه ماردین است یادآور یک شهر قرون وسطی است . با ترک آرام سریانی ها ، مرکز شهر به استل در ۲ کیلومتری شهر منتقل شده است ....