شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

میراث ایران

۲۱ میراث ایرانی با اعتبار جهانی

/post-3866/

در این هفته خبر مسرت بخشی منتشر شد و آن هم اضافه شدن نام یک مکان طبیعی ایرانی به فهرست میراث جهانی بود؛ بدین ترتیب با ثبت دشت لوت، فهرست میراث تاریخی و طبیعی ایران به ۲۱ مورد رسید و از نظر تعداد سایت های (بناهای تاریخی و مکان طبیعی) ثبت جهانی شده، ایران در رتبه ۱۱ جهان ایستاد.همانطور که در...