شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

میراث جاودان

میراث جاودان

/post-6318/

گزارشی از سفر به شیراز شیراز را نه فقط مردم ما، بلکه بسیاری از جهانیان می‌شناسند. نام حافظ آنقدر بزرگ است که گاه و بیگاه سمینارهای بین‌المللی حافظ‌شناسی در گوشه و کنار جهان تشکیل می‌شود و ادیبان و فیلسوفان و عرفا غزلیات او را به رای و تفسیر می‌گذارند، و تخت جمشید آنقدر عظمت دارد که...