شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

میراث معدنکاری در معدن نمک چهرآباد

میراث معدنکاری در معدن نمک چهرآباد

/post-6231/

ژئوتوریسم زیر شاخه ای مستقل از توریسم طبیعت گرا است ؛ معادن اعم از قدیمی و یا در حال استخراج ، جزو جاذبه های ژئوتوریسمی هر کشوری محسوب می شوند، یکی از جاذبه های ژئوتوریسمی کشور مان، معدن نمک چهرآباد زنجان می باشد که درحال حاضر نمک صنعتی از آن استخراج می شود اما ارزش و دارایی ملی این معدن...