شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مینا

مینا

/post-2225/

مشخصات ظاهری: این پرنده 23 سانتیمتر طول دارد و شیه مینای خاکستری است اما پرو بالش قهوه ای مایل به قرمز است منقار و لکه لخت زیر چشم زرد روشن است و در پرواز لکه ی سفید مشخصی در قاعده شاهپرهایش ( در هر دو سطح بال) به خوبی دیده می یشود . درحالت نشسته، در قسمت بیرونی پوشش زیر بال ها و در تک...