شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

مینی جکوی لطیفی

مینی جکوی لطیفی

/post-2405/

مشخصات: فلسهاي پشتي صاف؛ تيغه هاي زير انگشتي صاف؛ فاقد فلسهاي زير چانه اي؛ فلس چانه اي در عقب گرد شده و توسط 8 فلس دانه اي احاطه شده؛ حدود 75 فلس پشتي از زير بغل تا كشاله ران؛ سوراخ بيني توسط 4 فلس احاطه شده است. رنگ آميزي: پشت حنايي؛ يك لكه تيره مياني پشتي ما بين اندامهاي حركتي پيشين؛ دو...