شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

میهمان نوازی حرفه ای را بیاموزیم

میهمان نوازی حرفه ای را بیاموزیم

/post-6206/

راهنمای موزه که دختر جوانی است با دیدن زن انگلیسی به طرف او و همراهان ایرانی‌اش می‌آید. بعد درباره تمام زوایای موزه از زمان ساخت آن و دلیل شکل جالب معماریش تا سرگذشت پادشاهی که در قبر داخل موزه آرمیده، مجسمه‌ها و لباس‌های رزم داخل موزه و هر چیز دیگری که فکر می‌کند جالب است برای زن انگلیسی...

میهمان نوازی حرفه ای را بیاموزیم

/post-6128/

راهنمای موزه که دختر جوانی است با دیدن زن انگلیسی به طرف او و همراهان ایرانی‌اش می‌آید. بعد درباره تمام زوایای موزه از زمان ساخت آن و دلیل شکل جالب معماریش تا سرگذشت پادشاهی که در قبر داخل موزه آرمیده، مجسمه‌ها و لباس‌های رزم داخل موزه و هر چیز دیگری که فکر می‌کند جالب است برای زن انگلیسی...