شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

م تل به جای هتل

مُتل به جای هتل

/post-5053/

چرا متل ها در صنعت گردشگری ایران جایی ندارد کمتر پیش می‌آید وقتی می‌خواهیم به سفر برویم دست و دلمان نلرزد. می‌پرسید چرا؟ جواب روشن است، چون فارغ از انتخاب مقصد و پیش‌بینی جاده‌ و راه‌هایی که نمی‌دانیم وضع‌شان چگونه است، مدام با خود فکر می‌کنیم اگر راه تا رسیدن به مقصد دور باشد، باید کجا...