ناحیه کانی بادام

ناحيه كانی‌ بادام به مركزيت شهر كانی بادام

/post-654

جاده بين‌المللی A376 و خط‌راه‌آهن به سمت كشور قرقيزستان از اين ناحيه عبور می‌كند. دو مسير تردد مرزی بين كشور تاجيكستان و قرقيزستان در اين ناحيه قرار دارد