شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نارنج قلعه

نارین قلعه (نارنج قلعه) نایین

/post-3475/

بناي تاريخي نارين قلعه به عنوان قديميترين بناي شناخته شده در بافت تاريخي شهر نائين متعلق به دوره پارتيان قبل از اسلام مي باشد . اين بناي تاريخي درست در مركز بافت تاريخي شهر نائين بوده كه به عنوان دژ يا كهندژدر دوره هاي بعدي شهر در اطراف آن توسعه و گسترش يافته است . اصطخری ازاين بناي تاريخي...