شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ناصر الدین شاه

بازار تهران، مقاومتی صدساله

/post-284/

بازار تهران یادگار دوران ناصرالدین‌شاه قاجار است. تهران ۲۱۸ل قبل توسط آغامحمدخان سرسلسله قاجار به پایتختی کشور برگزیده شد اما تا دوران ناصرالدین‌شاه تحول عمده‌ای جز تبدیل چند باغ بزرگ به قصر سلطنتی در آن رخ نداد. امروز جز چند کاخ سلطنتی و مسجد و امامزاده، عمارت شمس‌العماره و یکی از...