شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ندارها به بعضی جاها می روند داراها به همه جا

بي پولها به بعضی جاها می روند پولدارها به همه جا

/post-6964/

برای یک سفر حسابی، برای یک استراحت پرلذت، برای یک رخوت بی دریغ باید اول حساب جیبت را بکنی. بنشین و ریز خرج هایت را بنویس، می توانی برای اینکه مبادا اشتباه کنی و بعد ویلان شوی برای ردیف ها شماره بزنی. اگر خودرو شخصی نداری حتماً همان بالای لیست، حساب خرج رفت و آمد را یادداشت کن. اگر هم...