شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

نفت یا میراث تاریخی 4000 ساله

نفت یا میراث تاریخی ۴۰۰۰ ساله

/post-5631/

با عبور لوله‌های نفت از حریم شهر تاریخی بابل در عراق، حیات این شهر تاریخی به یک مسئله جدی تبدیل شده است. با ادامه اجرای پروژه عبور لوله‌های نفت از حریم شهر تاریخی بابل در کشور عراق که حیات این شهر تاریخی را در معرض خطرات جدی قرار داده، این پرسش به ذهمن خطور می‌کند که نفت مهمتر است یا میراث...