شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نفس ماسوله در نمی آید

نفس ماسوله در نمی آید

/post-6173/

اینجا که می‌رانیم نشانی از آسمان نیست. نه این‌که آسمان نباشد و سیاهی باشد. نه، اما شاخ و برگ سبز درختان جاده‌ای که از دل فومن، شهر مجسمه‌ها می‌گذشت ما را چنان در برگرفته که خود جزیی از جنگل شده‌ایم. سوار برجاده فومن که بودیم هنوز آسمان در دل چشمانمان بود. به یکباره جنگل بازی‌اش گرفت. چون...