شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نقش آفرینی کاروانسراها در دوره اسلامی

نقش آفرینی کاروانسراها در دوره اسلامی

/post-5547/

کاروانسرا، واژه‌ای است مرکب از دو بخش «کاروان» و «سرا». کاروان یا کاربان (کار + بان) در زبان پهلوی به معنای گروهی زائر و مسافر و سوداگر است که به دلایل امنیتی با هم سفر می‌کنند و دارای زاد و توشه و ستوران هستند. سرا یا سرای نیز در زبان پهلوی به معنای خانه و منزلگاه است و به این ترتیب،...