شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نقش امنیت در توسعه صنعت گردشگری

نقش امنیت در توسعه صنعت گردشگری

/post-6278/

صنعت جهانگردی در سطح جهانی برای بیش از ۲۰۰ میلیون تن شغل ایجاد کرده و حدود ۱۱ درصد از کل اشتغال جهانی را به خود اختصاص داده است. بدیهی است که با توسعه این صنعت به خصوص با پیش بینی هایی که WTO تا ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ انجام داده، آمارهای یاد شده نیز افزایش خواهند یافت و در این میان توریست های موجود...