شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

نقش جهان با پل هایش

نقش جهان با پل هایش

/post-5260/

اصفهان یکی از پررفت‌وآمدترین مناطق در ایام نوروز است. با آنکه آب و هوای اصفهان نیمه‌خشک و معتدل است و شهر کم آبی محسوب می‌شود، ولی اصفهان به واسطه وجود رودخانه زاینده‌رود و پل‌های بی‌شمار و دیگر آثار تاریخی موجود، یکی از مقاصد گردشگری عمده به شمار می‌رود. از طرف دیگر خوشبختانه امکانات ویژه...