شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نقش جهان دوم

میدان امام علی (ع): نقش جهان دوم

/post-4112/

اگر از آخرین باری که به اصفهان رفته اید، سه سال یا بیشتر گذشته، بدانید که در همین مدت، اصفهان دارای یک جاذبه بسیار مهم به نام امام علی (ع) شده که برخی آن را میدان نقش جهان دوم خوانده اند. داستان از این قرار است که حدود 550 سال پیش از اینکه صفویه، اصفهان را به عنوان پایتخت خود برگزینند و...