شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نقش رنگ بر دل خاک در قلب خلیج همیشه فارس

نقش رنگ بر دل خاک در قلب خلیج همیشه فارس

/post-5993/

جزیره زیبای هرمز جذابیت هایی دارد که شما را به سوی خود می خواند وقتی که آرام آرام برف بر دوش درختان سنگینی می‌کند، وقتی که دل کوه‌های البرز و زاگرس سرد می‌شود از هجمه سرما و وقتی که آرام آرام تمام سنگینی برف بر شانه‌های کوه می‌نشیند، وقتی که دیگر لباس عریانی بر قامت عاشقانه بید?مجنون...