شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نمادهای شهری جاذبه گردشگری

نمادهای شهری, جاذبه گردشگری

/post-5064/

نمادهای شهری در بین افرادی که در آن شهر زندگی می کنند, تعلق مشترک ایجاد می کند گردشگری شهری،‌ یکی از شاخه‌های صنعت درآمدزای گردشگری در جهان است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به انواع فعالیت‌هایی که گردشگران در شهر مقصد انجام می‌دهند، شامل بازدید، خرید، تفریح و تفرج، استراحت و...