شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نماد پایتخت ایران بار دیگر تغییر می کند

نماد پایتخت ایران بار دیگر تغییر می​کند

/post-4150/

پل‌ها هم تاریخ دارند، حرف دارند، زبان دارند مثل همین پلی که قرار است درباره‌اش بگوییم. پلی که در میان هیاهوی این شهر شلوغ و درست از روی یکی از پرترددترین بزرگراه‌های پایتخت در پهنه سبز زمین‌های عباس‌آباد متولد شده تا شما را به مهمانی طبیعت دعوت کند. پل طبیعت نمونه ای است بی نظیر در...