شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

نمایشگاه میوه

نمایشگاه میوه تایلند

/post-4377/

با فروش میوه های فراوان محلی مانند انبه رسیده و آبدار هم زمان با این نمایشگاه جشن برپا می شود. به علاوه برنامه های فروش محصولات روستاهای مجاور و تولیدات محلی، شناورهای آذین شده با میوه ها و گل ها، نمایشهای زیبا، مسابقات میوه، نمایشهای فرهنگی و کارهای دستی محلی و تولیدات کشاورزی و سرگرمی...