شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نهنگ اسپرم

نهنگ اسپرم

/post-1263/

مشخصات: بزرگ‌ترين عضو زيرراسته نهنگ‌هاي بادندان است. سر بزرگ و تقريباً چهارگوش و آرواره‌ي پايين بسيار باريك و نوك‌دار است. در زير گلو دو تا ده شيار عميق وجود دارد. باله‌ي پشتي بسيار كوچك و گرد است. باله‌هاي سينه‌اي كوچك، پهن با انتهاي گرد هستند. رنگ كلي بدن قهوه‌اي تيره است. لب‌ها سفيدند....