شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نهنگ سای

نهنگ سای

/post-1266/

(نهنگ خاكستري، وال خاكستري) مشخصات: حثه‌اي بزرگ دارد رنگ بدن خاكستري تيره (به رنگ آهن گالوانيزه) با نقاط سفيد رنگي در قسمت انتهاي بدن است. شيارهاي سينه‌اي كوتاهند. تيغه‌هاي دنداني سياه است و ترك‌هاي زرد رنگي دارد. تفاوت آن با نهنگ باله پشتي متقارن بودن رنگ تيغه‌هاي دنداني و آرواره‌ها...