شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نوش آباد

اویى، شهر دخمه‌هاى اسرارآمیز

/post-454/

شهر زیرزمینى اویى در زیر بافت شهر نوش آباد به صورت دستکن ایجاد شده و چندین هزار متر وسعت دارد. کلمه اویى یک اصطلاح محلى است که به معمارى دست کن زیر زمینى گفته مى‌شود. در این منطقه از عمق 4 مترى تا عمق 18 مترى زمین، فضاهاى متعددى از جمله اطلاق، راهرو، چاه‌ها و کانال‌هاى زیادى براى درمان...