شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نگاهی به آموزش در گردشگری

نگاهی به آموزش در گردشگری

/post-5696/

عمل کردن بدون اتکا به نظریه، یک حرکت کور است و نظریه پردازی بدون توجه به واقعیت‌ها نیز فقط یک بازی ذهنی است، بنابراین قصد نظریه پردازی نیست و بدون اتکا به نظریه هم نمی‌خواهیم عملی را انجام دهیم بلکه می‌خواهیم به واقعیت‌ها توجه کنیم. ازآنجا که برای هر شغل ویژگی‌های اساسی مصداق دارند شاید...