شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نگاهی به جاذبه های لنگرود

نگاهی به جاذبه های لنگرود در استان گيلان

/post-7183/

● پل خشتی لنگرود این پل روی رودخانه ای که لنگرود نام دارد و آب آن از یکی از نهرهای سفیدرود است،و از میان داخل شهر می گذرد، بناء شده است.طول این پل بالغ بر ۳۷ متر است و عرض آن ۵/۴ متر و ارتفاع بلندترین نقطه پل از سطح رودخانه ۷۰/۹ سانتی متر است. که دو قسمت شهر فشکالی محله را به راه پشته متصل...