شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نگاهی به علل ضعف صنعت گردشگری در ایران

نگاهی به علل ضعف صنعت گردشگری در ایران

/post-6344/

باید گفت مدیریت بر صنعت گردشگری نه تنها مدیریتی غیر تخصصی وارزشمدار است بلکه حتی با وجود مدیریتی پرتوان، علمی و اقتصاد مدار هم نمی توان انتظارات زیادی داشت زیرا مسایلی از جمله وجود شبکه ای از ارتباطات فراقانونی قدرت، بی توجهی مسئولین رده بالا و برنامه ریز کشور، ودست آخر بودجه و امکانات فوق...