شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نگاهی به کاخ شهرستانک

نگاهی به کاخ شهرستانک

/post-5699/

هوا گرم است؟ یک جرعه خنکی میل دارید؟ روزهای پایانی خردادماه دوست دارید نسیم خنک کوهستان را تجربه کنید؟ نظرتان راجع به ناصرالدین شاه قاجار چیست؟ در تاریخ که زیاد راجع به او نوشته‌اند، اما می‌خواهید جایی بجز کاخ گلستان و شمس‌العماره او را تجربه کنید، بد‌نیست یکی از روزهای پایانی بهار یا...