شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نگاهی گذرا به مهاجرت

نگاهی به مهاجرت

/post-6758/

مهاجرت نخبگان و متخصصان که در ادبیات مربوطه از آن به (فرار مغزها) تعبیرمی‌شود نوع خاصی از مهاجرت است که کنکاش در تعاریف و انواع آن، حدود و ثغور تعریف دقیق و جامع آن را به دست خواهد داد. مهاجرت عبارت است از تغییر دائمی یا نیمه ‌دائمی مسکن، بدون هیچ محدودیتی در مورد فاصله‌ی حرکت و ماهیت...