شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نگرش توحیدی اسلام به سفر

نگرش توحیدی اسلام به سفر

/post-5962/

سفر یکی از ضروریات زندگی انسان است که در آیات قرآن و روایات معصومین ع بر اهمیت آن تاکید شده است در قرآن کریم از ۲ آیه و نشانه توحیدی سخن گفته و فرموده است: «سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق» (فصلت / ۵۳): «ما به زودی نشانه های خود را در اطراف جهان و در وجود خودشان به...