شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نگین های صورتی کویر بی آب میزبان هزاران گردشگر

نگین های صورتی کویر بي آب میزبان هزاران گردشگر

/post-6530/

کاشان شهر دارالمومنین، شهر گنبد و گلدسته ها شهری تاریخی با شاهکارهای معماری و مردمانی با دلهایی به گرمی آفتاب کویر اکنون با یک عالمه گل به انتظار میهمانان عاشق نشسته است. همزمان با آغاز ماه اردیبهشت و پیچیدن بوی خوش نگین های صورتی در کوچه باغهای کاشان حکایت از میزبانی هزاران گردشگر داخلی و...