شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نیاسر سرسبز و ر یایی در دل کویر

شهر نیاسر, سرسبز و رؤیایی در دل کویر

/post-6686/

شاید برای آنان که ایران و جاذبه های طبیعی ا ش را ندیده اند، تصور شهر چهار فصل سخت باشد اما برای ما شهر چهار فصل هم ملموس است و هم عادی! به عنوان مثال در خوزستان که گرما و خرماپزان آن در تابستان شهرت جهانی دارد، ما روستای سردسیر شیوند را داریم که در زمستان ها برفگیر است و تابستان ها خنک!...