شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نیاسر کهن باغشهر ایران

شهر نیاسر كهن باغشهر ایران 2

/post-7065/

شهر نیاسر یكی از ۳ مركز مهم تولید گل محمدی, گلاب و عرقیات گیاهی شهرستان كشور دارای ۸۰۰ هكتار باغ و مزرعه است چنین ویژگی كم نظیری به سبب قرارگیری در دامنه شرقی كوههای كركس و وجود چشمه پرآب اسكندریه و قنات های آن است ● سند توسعه پایدار شهر نیاسر با رویكرد میراث فرهنگی و گردشگری ▪ موضوع ▪...

شهر نیاسر كهن باغشهر ایران 1

/post-7064/

● رویكرد میراث فرهنگی و گردشگری به باغشهرهای با هویت، ضرورت طرح‌های توسعه شهری ▪ ضرورت توجه ویژه به باغشهرهای با هویت در فضایی كه توسعه شهری روند خود را طی می‌كند، شهرهایی هستند كه از طبیعت غنی در میان و پیرامون خود برخوردارند و به سبب كهن بودن سكونت، دارای بافت‌های با ارزش و میراث فصلی...